PP-R(CT)ความรู้เรื่องท่อน้ำ

ท่อ PPR -CT คืออะไรและควรใช้งานอย่างไร

ปัจจุบันมีท่อประปา ท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นท่อประปา PVC ท่อประปาพีพีอาร์ (PPR) ท่อเหล็ก หรือท่อพีพีอาร์ ซีที  PP-R(CT) ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละแบบโดยเฉพาะท่อพีพีอาร์ PPR และท่อพีพีอาร์ ซีที  PP-R(CT) ที่ชื่อคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันหลายจุด ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างท่อพีพีอาร์ PPR และท่อพีพีอาร์ ซีที  PP-R(CT)

อย่างที่คุ้นเคยกันดีกว่าท่อพีพีอาร์ PPR และท่อ PP-R(CT) เป็นท่อที่มีสีเขียว มีความแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกัน แต่หากพิจารณาแล้วท่อพีพีอาร์ ซีที  PP-R(CT)เป็นท่อที่ได้มีการพัฒนาให้แข็งแรง ทนทานกว่า ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น  เนื่องจากเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิต ท่อพีพีอาร์ ซีที  PP-R(CT) เป็นเม็ดพลาสติกแบบหกเหลี่ยม ทำให้เนื้อท่อพีพีอาร์ ซีที  PP-R(CT) แข็งแรง และยังทนแรงดันได้ดี และด้วยความแข็งแรงของท่อท่อพีพีอาร์ ซีที  PP-R(CT) ทำให้สามารถลดความหนาของท่อพีพีอาร์ ซีที  PP-R(CT) เพื่อเพิ่มการไหลของน้ำได้มากขึ้นด้วย และด้วยกระบวนการผลิตนั้นทำให้ ท่อพีพีอาร์ ซีที  PP-R(CT) มีน้ำหนักที่เบากว่า ท่อพีพีอาร์ PPR  โดยที่ยังคงทนแข็งแรงไม่แพ้กัน