ความรู้เรื่องท่อน้ำ

รู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพท่อประปา

รู้จัก mobile 3D measurement  เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพท่อประปา

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดคุณภาพท่อระหว่างผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย !!

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตท่อน้ำให้ได้คุณภาพสูง พาวเวอร์ฮาวล์นำเข้าผลิตภัณฑ์ท่อน้ำที่ผ่านการตรวจวัดประสิทธิภาพระหว่างการผลิตด้วยเครื่องสแกนสามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือที่เรียกว่า mobile 3D measurement   ซึ่งสามารถตรวจวัดท่อน้ำระหว่างการผลิตได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการผลิตท่อเพื่อประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ  หากทีมวิศวกรพบว่ามีความผิดพลาดในการผลิตเกิดขึ้น จะส่งชิ้นงานกลับเข้าสู่การผลิตทันที

นอกจากนี้เครื่องแสกนสามมิติยังสามารถเก็บข้อมูลในการตรวจสอบเอาไว้ได้อย่างมากมาย ข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดนั้นมีอยู่อย่างถาวรและจับคู่กับระบบ ERP เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อดีอีกประการคือความจริงที่ว่าข้อมูลการวัดเพิ่มเติมสามารถรวบรวมซ้ำได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดนั้นมีอยู่อย่างถาวรและจับคู่กับระบบ ERP และใช้สำหรับแอปพลิเคชันอื่นเช่นความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของแบทช์การผลิต

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ Bänninger เป็น Industry 4.0 และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ออย่างสมบูรณ์ และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของท่อ Bänninger และเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานท่อที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าด้วย

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาคุณภาพยี่ห้อ B-R baenningerและการวางระบบสุขาภิบาลทุกพื้นที่
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40lld6858f
HOT LINE : 098-262-3799
OFFICE : 02 461 2241-2
http://www.pprctthailand.com/