ความรู้เรื่องท่อน้ำท่อ PPท่อ PP-MBท่อ PP-MB Acoustec

เรื่องต้องใส่ใจเกี่ยวกับระบบน้ำเสียจากห้องครัว

เรื่องต้องใส่ใจเกี่ยวกับระบบน้ำเสียจากห้องครัว

แหล่งน้ำเสียภายในบ้านจะมาจากสองแหล่งคือห้องครัวและห้องน้ำ น้ำเสียที่มาจากห้องครัวมักจะมีเศษอาหารปะปนมากับท่อน้ำทิ้ง ด้วย เพราะเป็นจุดที่ต้องทำอาหาร  จึงควรติดตั้งที่ดักกลิ่นเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นไหลย้อนกลับมาสร้างความรำคาญและสร้างผลเสียต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

อย่าลืมที่ดักขยะชิ้นใหญ่เพื่อกรองเศษอาหาร และของเสียชิ้นใหญ่ที่ไหลลงท่อไม่ให้เกิดการอุดตันในท่อที่จะนำมาซึ่งปัญหามากมาย หากมีเศษอาหารค้างอยู่ในท่อน้ำทิ้งเป็นจำนวนมาก ไม่นานท่อน้ำทิ้งนั้นจะเกิดการอุดตัน และยังจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกจากท่อน้ำทิ้ง รบกวนผู้อยู่อาศัยในบ้าน

นอกจากความใส่ใจเรื่องการเลือกใช้ขนาดท่อน้ำทิ้งแล้ว ความลาดเอียงในการวางท่อก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันเพื่อให้น้ำเสียไหลลงไปสู่บ่อบำบัดน้ำเสียได้อย่างสะดวก หากวางท่อน้ำทิ้งได้เหมาะสม น้ำก็สามารถไหลผ่านท่อน้ำทิ้งลงสู่บ่อบำบัดได้อย่างสะดวก ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายในบ้าน ปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ำทิ้งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายมาก หากแก้ไขไมไ่ด้จะส่งผลกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านด้วย

นอกจากนี้บ่อดักไขมันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องติดตั้งเพื่อลดการอุดตันของท่อระบายน้ำด้วย เพระาไขมันก็เป็นอีกปัญหาที่ทำให้ท่อน้ำทิ้งอุดตัน และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไหลย้อนกลับเข้ามาในบ้านด้วย

ปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำเสียและท่อน้ำทิ้งคุณภาพ PP-MB Acoustec

LINE : https://line.me/R/ti/p/%40lld6858f
โทรปรึกษาเลย : 098-262-3799
OFFICE : 02 461 2241-2
————————————–
www.acoustecpipe.com