ท่อ PPท่อ pp mbท่อ PP-MBท่อ PP-MB Acoustec

การติดตั้งท่อน้ำฝน Acoustec

ท่อน้ำฝน

ท่อระบายน้ำบนหลังคาที่ผ่านห้องนั่งเล่นนอนและห้องทำงานสามารถติดตั้งได้ดังรูปที่ 1

น้ำหนักพื้นที่เฉพาะของปลอกควรมีอย่างน้อยเท่ากับผนังและควรมีอย่างน้อย 220 กก. / m2

แม้ว่าการก่อตัวของการควบแน่นที่ด้านนอกของ Wavinท่อ AS นั้นน้อยกว่าท่อโลหะขอแนะนำ

ป้องกันท่อและอุปกรณ์