ท่อ ppr

ระบบการรับรองคุณภาพท่อ PP-R ของ K-Aqua

K-Aqua ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันทั้งในและนอกประเทศ  โดยเฉพาะ DVGW ที่เป็นองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบระบบประกันคุณภาพท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้ง ข้อต่อและชิ้นส่วนต่างๆของท่อ PP-R ด้วย รวมถึงการตรวจสอบด้านสุขอนามัยและความเป็นพิษของอุปกรณ์

ในขั้นตอนการผลิตท่อ  PP-R ของ K-Aqua มีการควบคุมทุกด้านในขั้นตอนการปฏิบัติการการผลิต ทั้งการควบคุม การตรวจสอบกระบวนการในการผลิต การทดสอบขั้นสุดท้ายการผลิต และมีการเก็บเอกสารในทุกขั้นตอนการตรวจสอบ   มาตรฐานคุณภาพสูงสุดของ K-Aqua ถูกควบคุมโดย IMA Dresden

Kessel Wassertechnologie GmbH เป็นผู้ผลิตที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูงในด้านการอัดขึ้นรูปและการฉีดขึ้นรูป ซึ่งสิ่งที่สะท้อนถึงมาตรฐานการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานนั้น ถูกแสดงให้เห็นผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพท่อ PP-R ของ K-Aqua

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับท่อคุณภาพ และการวางระบบสุขาภิบาลทุกพื้นที่
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40lld6858f
HOT LINE : 098-262-3799
OFFICE : 02 461 2241-2
http://www.pprctthailand.com/

#ppr #ท่อppr #kaqua #powerhaul #ท่อPPRCT #ท่อเยอรมัน #ท่อPPMB
#ท่อสีเขียว #ท่อพีพีอาร์ #ท่อประปา #รับติดตั้งงานระบบ #ท่อน้ำทิ้ง #ท่อของเหลว #ท่อระบายน้ำทิ้ง #ท่อของเสีย #ท่อสารเคมี