PP-R(CT)ท่อ PPท่อ PP-MBท่อ PP-MB Acoustec

ทำไมต้องออกแบบระบบสุขาภิบาลให้ถูกต้อง?

 

ทำไมต้องออกแบบระบบสุขาภิบาลให้ถูกต้อง?

ระบบสุขาภิบาลภายในอาคารจะเกี่ยวข้องกับ

1.ระบบน้ำประปา

2.ระบบน้ำเสียจากชักโครก

3.ระบบน้ำทิ้ง

4.ระบบระบายน้ำท่อระบายอากาศ

5.ระบบระบายน้ำนอกอาคาร

6. ระบบระบายน้ำฝน

7.ระบบน้ำเสียภายในอาคาร

ซึ่งทุกระบบล้วนเกี่ยวข้องกับท่อน้ำด้วยกันทั้งสิ้น การเลือกท่อน้ำที่ดีคือหนึ่งในการวางระบบสุขาภิบาลที่ดี

รู้หรือไม่ว่าปัญหาท่อประปารั่วซึม นั่นก่อให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายสำหรับผู้อยู่อาศัยอย่างมหาศาล อาจจะถึงหลักหมื่นหลักแสน รวมถึงเป็นปัญหาที่ช่างประปาทั้งหลายต้องนั่งกุมขมับ เพราะการซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วซึมนั้นเป็นงานหินทีเดียว บางครั้งอาจจะถึงขั้นซ่อมแซมไมไ่ด้ต้องรื้อมาวางระบบใหม่ สร้างปัญหายุ่งยากมากมายตามมา

การวางระบบสุขาภิบาลที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่การวางระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน แต่ยังคำนึงถึงการซ่อมแซมและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะยาว

การเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลที่มีคุณภาพผ่านการวางระบบที่ดีโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน สามารถลดปัญหาเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล งานปั๊มแอนด์วาล์วและลิตภัณฑ์ที่นำเข้าโดยบริษัพาวเวอร์ฮาวล์จำกัด ฯลฯ